วิธีการเอา Apple ID ออกจากเครื่อง iPhone

วิธีการเอา Apple ID ออกจากเครื่อง iPhone มีดังนี้

1.ต่ออินเตอร์เน็ตที่ตัวเครื่องก่อน

2.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า (Settings)

3.แล้วเลือก Apple ID

4.พอเข้ามาที่หน้า Apple ID แล้ว จะเห็นว่ามี Email ติดอยู่

5.แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วเลือกไปที่ ลงชื่อออก (Sign Out)

6.หลังจากนั้นมันจะถามป้อมรหัสผ่าน Apple ID ให้เราใส่รหัสผ่าน Email ใส่ให้ถูกต้อง แล้วกด ปิดใช้ (Turn Off)

7.เมื่อใส่รหัสผ่าน Email ถูกต้องแล้ว ให้เรากด ลงชื่อออก (Sign Out)

8.หลังจากนั้นมันจะเด้งถามคุณแน่ใจหรือไม่ ให้เรากด ลงชื่อออก (Sign Out) เป็นอันจบ

9.หลังจากนั้นให้เรากดไปที่ การตั้งค่า iCloud (Set up iCloud)

10.ก็จะเห็นได้ว่า Apple ID ไม่มี Email ติดเครื่องอีกแล้ว