วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง OPPO

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง OPPO มีดังนี้

1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings)

2.แล้วเลือก รหัสผ่าน (Password)

3.แล้วเลือกไปที่ รหัสผ่านหน้าจอล็อค (Lock Screen Passcode)

4.แล้วมันจะถามป้อนรหัสผ่านหน้าจอล็อค ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง

5.หลังจากนั้นให้เลือก ปิดใช้รหัสผ่าน (Turn Off Password)

6.แล้วมันจะถามปิดใช้รหัสผ่านหน้าจอล็อค ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้องอีกครั้ง

7.เมื่อใส่PINถูกต้องแล้วสถานะมันจะกลายเป็น เปิดใช้รหัสผ่าน (Turn On Password) เป็นอันจบ

8.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ