วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง Vivo

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง Vivo มีดังนี้

1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings)

2.แล้วเลือก รหัสผ่าน (Password)

3.แล้วเลือกไปที่ ล็อคหน้าจอ (Screen Lock)

4.แล้วมันจะถามป้อนรหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง

5.หลังจากนั้นให้เลือกการล็อคหน้าจอ เลือกไปที่ เลื่อน (Swipe)

6.เมื่อเลือกแบบเลื่อนเสร็จ เป็นอันจบ

7.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ