วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง iPhone

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง iPhone มีดังนี้

1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า (Settings)

2.แล้วเลือก Face ID และรหัส (Face ID & Passcode)

3.แล้วมันจะถามป้อมรหัสของคุณ ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง

4.แล้วเลือก ปิดการใช้รหัส (Turn Passcode Off)

5.หลังจากนั้นมันจะถามป้อมรหัสของคุณ ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้องอีกครั้ง

6.เมื่อใส่รหัสPINถูกต้องแล้วสถานะมันจะกลายเป็น เปิดการใช้รหัส (Turn Passcode On) เป็นอันจบ

7.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ