วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง HUAWEI

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง HUAWEI มีดังนี้

1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings)


2.แล้วเลือก ความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว (Security & privacy)


3.แล้วเลือกไปที่ รหัสผ่านการล็อคหน้าจอ (Lock screen password)


4.แล้วเลือกไปที่ ปิดใช้งานรหัสผ่านของหน้าจอล็อค (Disable lock screen password)


5.หลังจากนั้นมันจะถามว่า ปิดใช้งานรหัสผ่านของหน้าจอล็อค ให้เลือกไปที่ ตกลง (OK)


6.หลังจากนั้นมันจะถามกรอกรหัสผ่านการล็อคหน้าจอ ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง


7.เมื่อใส่รหัสถูกต้องแล้ว เป็นอันจบ


8.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ