วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง Vivo

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง Vivo มีดังนี้ 1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings) 2.แล้วเลือก รหัสผ่าน (Password) 3.แล้วเลือกไปที่ ล็อคหน้าจอ (Screen Lock) 4.แล้วมันจะถามป้อนรหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง 5.หลังจากนั้นให้เลือกการล็อคหน้าจอ เลือกไปที่ เลื่อน (Swipe) 6.เมื่อเลือกแบบเลื่อนเสร็จ เป็นอันจบ 7.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ

admin

February 28, 2020

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง OPPO

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง OPPO มีดังนี้ 1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings) 2.แล้วเลือก รหัสผ่าน (Password) 3.แล้วเลือกไปที่ รหัสผ่านหน้าจอล็อค (Lock Screen Passcode) 4.แล้วมันจะถามป้อนรหัสผ่านหน้าจอล็อค ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง 5.หลังจากนั้นให้เลือก ปิดใช้รหัสผ่าน (Turn Off Password) 6.แล้วมันจะถามปิดใช้รหัสผ่านหน้าจอล็อค ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้องอีกครั้ง 7.เมื่อใส่PINถูกต้องแล้วสถานะมันจะกลายเป็น เปิดใช้รหัสผ่าน (Turn On Password) เป็นอันจบ 8.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ

admin

February 28, 2020

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง HUAWEI

วิธีขั้นตอนการเอารหัสล็อคหน้าจอออกจากเครื่อง HUAWEI มีดังนี้ 1.หน้าเมนูแรก เลือกไปที่ การตั้งค่า(Settings) 2.แล้วเลือก ความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว (Security & privacy) 3.แล้วเลือกไปที่ รหัสผ่านการล็อคหน้าจอ (Lock screen password) 4.แล้วเลือกไปที่ ปิดใช้งานรหัสผ่านของหน้าจอล็อค (Disable lock screen password) 5.หลังจากนั้นมันจะถามว่า ปิดใช้งานรหัสผ่านของหน้าจอล็อค ให้เลือกไปที่ ตกลง (OK) 6.หลังจากนั้นมันจะถามกรอกรหัสผ่านการล็อคหน้าจอ ให้เราใส่รหัสPINให้ถูกต้อง 7.เมื่อใส่รหัสถูกต้องแล้ว เป็นอันจบ 8.หน้าจอจะไม่ล็อครหัสแล้วครับ สามารถสไลด์หลุดไปได้เลยครับ

admin

February 24, 2020
1 2